THẾ NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ CÀ PHÊ ĐẶC SẢN ?

Thuật ngữ “Cà Phê Đặc Sản” được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1974 bởi Erna Knutsen trên Tạp chí Thương mại Trà & Cà phê. Cô ấy dùng nó để chỉ “loại hạt có hương vị tuyệt vời nhất được sản xuất trong điều kiện vi khí hậu đặc biệt”. Trong nhiều thập kỷ kể từ đó, thuật ngữ này đã kéo theo định nghĩa không chỉ về sản phẩm mà còn là văn hóa quanh nó.

Về bản chất đây là loại cà phê chất lượng cao và có mùi vị tuyệt vời nhất được đánh giá chất lượng từ khâu trồng trọt đến mùi vị cuối cùng. Loại cà phê này đặc biệt hơn những loại cà phê phổ thông có chất lượng thường mà không có quy trình chăm sóc, chế biến theo tiêu chuẩn. Dựa theo nhiều tiêu chí khác nhau như: Hương thơm, mùi vị, hậu vị, độ chua, độ ngọt, thể chất, sự cân bằng, tính đồng nhất và xác xuất lỗi của hạt mà hạt cà phê có được cân nhắc là đặc sản hay không. Nếu đạt từ 80 điểm trở lên trên thang điểm 100 theo tiêu chuẩn và quy trình đánh giá của Hiệp Hội Cà Phê Đặc Sản Thế Giới – Specialty Coffee Assiciation (SCA) thì cà phê đạt chất lượng đặc sản.

Chú thích: Hiệp Hội Cà Phê Đặc Sản Thế Giới (SCA) là sự kết hợp của 2 tổ chức: Hiệp hội Cà phê Đặc sản Hoa Kỳ (Specialty Coffee Association of America – SCAA) và Hiệp hội Cà phê Đặc sản Châu Âu (Specialty Coffee Association of Europe – SCAE)

Add Comment

0898.30.89.39